Ook in het komend seizoen hopen de leden van de Overdagbijbelkring weer geregeld bijeen te komen. Ooit als een huiskring begonnen, is de kring fors uitgegroeid, waardoor deze al vele jaren bijeenkomt in “De Brug”.

Bijeenkomsten:  Dinsdagmorgen (9.15 – 10.45 uur) om de 2 weken. Eerste bijeenkomst op 18 oktober 2022
Locatie: ‘De Brug’ bij de Pauluskerk
Contactpersoon:  Marius van Rouwendal (tel. 0182-526305) of Bert Vlot (tel. 0182-530271).

Wat doen we? Vanaf ongeveer kwart over negen ’s morgens drinken we eerst koffie, waarbij de deelnemers bij toerbeurt voor wat lekkers zorgen. Om half tien beginnen we met de bijeenkomst die om ongeveer kwart voor elf wordt afgesloten, waarna er vaak nog gezellig wordt nagepraat.

De inleiding wordt verzorgd door leden van de kring. Al jaren is het gebruikelijk om een bijbelboek of een thema te behandelen aan de hand van een bijbelstudieboek, waarbij we proberen om afwisselend een bijbelboek uit het Oude en het Nieuwe Testament te behandelen. Hieronder kunt u lezen wat we in de afgelopen jaren behandeld hebben. Dit jaar sluiten we aan bij het thema van wijkgemeente Pauluskerk.

Rond Kerst en Pasen hebben de bijeenkomsten een enigszins ander karakter. Er wordt een programma opgemaakt met meer liederen en gedichten dan normaal en de meditatie is op het betreffende feest gericht. Per seizoen verzorgt de wijkpredikant op één van deze bijeenkomsten de meditatie.

Daarnaast wordt er per seizoen een tweetal inleiders van buitenaf uitgenodigd om wat te vertellen over hun organisatie of instelling. Zo werd in het verleden informatie gegeven over Stichting ‘De Hoop’, diaconale werkzaamheden in Gouda, Inloophuis Domino, Woord en Daad, Trans World Radio en andere. Meestal wordt het seizoen afgesloten met een gezamenlijke lunch in ‘De Brug’ of gaan we ergens eten. Op dit moment is nog niet bekend  wanneer we gaan beginnen, maar in de Zondagsbrief zal tijdig de datum van de eerste bijeenkomst worden aangekondigd.

Hebt u belangstelling? Welkom! Kom gerust eens kijken en meedoen. Wilt u meer weten? Neem contact op met Marius van Rouwendal (tel. 0182-526305) of Bert Vlot (tel. 0182-530271).

Graag zeggen we: tot ziens!

 

Behandelde Bijbelboeken/thema’s:

  • Seizoen 2017-2018: Waarheid in Liefde (over moeilijke uitspraken van Jezus)
  • Seizoen 2016-2017: De eerste brief van Petrus
  • Seizoen 2015-2016: Mozes
  • Seizoen 2014-2015: Paulus en de opstanding
  • Seizoen 2013-2014: Aartsvaders m/v
  • Seizoen 2012-2013: Paulus brief aan de Colossenzen
  • Seizoen 2011-2012: Jona
  • Seizoen 2010-2011: De brief van Jacobus