De voorganger in deze avonddienst is ds. H.E.J. van der Laan, Valkenburg.

Collecte tijdens deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje. Dit is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in Gouda. Al meer dan 35 jaar bieden wij hulp aan mensen met psychosociale en maatschappelijke problemen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie maar iedereen kan terecht, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Sinds kort hebben wij een nieuwe website: www.swanenburghshofje.nl; hier kunt u terecht voor meer informatie, als u vrijwilliger wilt worden of wanneer u ons werk wilt steunen met uw gift.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.