Vanavond is de voorganger ds. B. J. van der Graaf uit Amsterdam (St-Janswijkgemeente B / themaplusdienst).

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het missionaire en diaconale werk van Koen en Petra den Hertogh uit onze eigen gemeente. Ze werken voor Wycliffe Bijbelvertalers in Papoea Nieuw-Guinea. Koen en Petra ontwikkelen mobiele apps die helpen om te leren lezen. Met deze apps kunnen ‘pratende boeken’ gedownload worden om te luisteren en te lezen in Tok Pisin, Engels en de moedertaal. Om de apps zo goed mogelijk in een PNG-context te laten passen, willen Koen en Petra veel samenwerken met scholen en universiteiten in de omgeving.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.