Vanavond is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is dan dhr. J. de Wit. De preek zal gaan over het slotgedeelte van 1 Korinthe 15: dat indrukwekkende Bijbelgedeelte over de betekenis van Christus’ opstanding.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda.

De stichting Noodfonds Gouda is opgericht door een aantal kerkgenootschappen in Gouda en de gemeente Gouda. Het Noodfonds verleent met kleine bedragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van de onder-steunende kerkgemeenschappen en enkele particuliere fondsen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.