Vanavond is de voorganger ds. D. Verboom uit Rijnsburg en de organist is dhr. J. de Wit.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. Diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.