Avonddienst met ds G.J. van Beek uit Nieuw Lekkerland

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • orgelspel
 • welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • stil gebed
 • votum en groet 
 • Aanvangstekst: Jesaja 65: 17-19     
 • Zingen: Psalm 87: 1 en 2    
 • Schriftlezing: Openbaring 21     
 • Zingen: Gezang 260: 1 en 3 
 • Verkondiging 
 • Geloofsbelijdenis    
 • Zingen: Psalm 46: 1 en 2 
 • Dankgebed 
 • Zingen: Gezang 293: 1 en 4 
 • Zegen 
 • Orgelspel