Avonddienst met ds. J. de Jong uit Pijnacker en de organist is dhr. R. van Esseveldt

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden.De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Nonfood-bank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van prak-tische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële onder-steuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.