Avonddienst met ds. M.C. Batenburg, Sint-Jans wijkgemeente A

Collecte tijdens deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor  het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten. Info: Diaconaal consulente/Joyce Schoon, Oosthaven 31-C, Gouda.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.