Vanavond is de voorganger ,mw. ds. H.M. de Jong uit Rotterdam en de organist is de heer N. Roggeveen.

Collecte in deze avonddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Werelddiaconaat (Guatemala).

Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen