Avonddienst met prop. P.J. Verhagen uit Harderwijk

Collect in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren activiteiten (zie Wegwijzer voor ouderen) zoals: ‘Kom aan tafel’, een ‘Naastje’, de autodienst, de klussendienst, het bezoeken van seniorenkringen. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten. Voor info: de diaconaal consulent en de diakenen cluster Ouderen en Welzijn.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.