Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. In de morgendienst gaat onze eigen predikant Ds. Kees van den Berg voor.

In deze dienst worden 17 namen genoemd. Het zijn de namen van overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijke jaar. We gedenken hen en zien uit naar Gods troost en verwachting. De organist in deze dienst is dhr. Jan de Wit. Een vocaal ensemble van gemeenteleden verleent ook medewerking aan deze dienst. Er is kindernevendienst voor groep 1 tot en met 6 van de basisschool.

Er is creche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. ‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Er wordt ambulante begeleiding, huisvesting met begeleiding, hulp bij schulden (SchuldHulpMaatje) en hulp bij het vinden van werk (JobHulpMaatje) geboden. www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 525925.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.