De komende week is er weer een bijeenkomst van 1 van de Gemeente Groei Groepen op dinsdag 26 november. De groep van dinsdagavond komt één keer per drie weken bij elkaar. Wij behandelen, net als de andere Groeigroepen, dit seizoen het thema ‘Dit is mijn Lichaam, de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’.

Aanstaande dinsdag staan we wederom stil bij 1 Korintiërs 12: 1-13. ‘Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander’. Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden. Tel. 535510 of via e-mail: barco.dicky@tiscali.nl.