Het is een goede gewoonte dat ook de kerkenraad eens in de zoveel tijd een huisbezoek krijgt vanuit de landelijke kerk. Voor onze wijkgemeente zal dat plaats vinden op maandag 14 maart aanstaande.

Een van de onderdelen van dit bezoek is de mogelijkheid om als gemeenteleden met de visitatoren ds. Jan Hulzebos en mevrouw Lise Miedema te spreken. Daarvoor is de gelegenheid op maandag 14 maart in het jeugdhonk van de Brug. Dit spreekuur staat gepland van 19.30 tot 20.00. Direct daarna begint het gesprek met de kerkenraad.