De voorganger is ds. C. van den Berg en de organist dhr. J. de Wit. Er is medewerking van het Combo. Het thema is ‘Andere wijze’. In een sfeervol verlichte kerk wordt op een verrassende wijze aangesloten bij het KerstWandelTheater. Ook het combo verleent medewerking. Wij nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen. Neem uw familie, buren en vrienden mee.

Voor de dienst willen we elkaar vanaf 20.45 uur ontmoeten in de Brug onder het genot van winterthee, appelpunch of glühwein.  

Wij vragen u om iets lekkers daarvoor mee te nemen. Denk aan kerstkransjes, chocolaatjes of iets anders. Wilt u dat voor de dienst begint, neerzetten in de Brug op de daarvoor bestemde tafel?
Alvast dank voor uw medewerking.

Collecte in deze kerstavonddienst

De eerste collecte (of: de collecte tijdens de dienst) is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en eredienst.