Nieuwjaarsdag: ochtenddienst in de Pauluskerk met Ds. C. van den Berg. 

Hij houdt dan een Liedpreek over het prachtige Gezang 479 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’: een veelzeggend lied, juist ook voor het nieuwe jaar. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Gerben Budding. Een gelegenheidscantorij verleent medewerking aan deze dienst. 

Dienst bijwonen

De kerkdienst op Nieuwjaarsdag wordt gehouden in de Pauluskerk. Deze dienst vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De dienst wordt uiteraard online uitgezonden, maar kan ook worden bijgewoond door maximaal 50 mensen. De adviezen van CIO/PKN bieden deze ruimte.

U kunt zich opgeven voor deze dienst via meevieren.nl/pauluskerkgouda. Er is oppas voor de allerkleinsten. Er is geen kindernevendienst. Het aanvangstijdstip van de dienst is 10:30 uur.

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor het diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.