De voorganger is de predikant ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

De 1e Adventszondag! De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. Advent betekent: God komt naar ons toe. Ja, Hij wil onze Koning zijn. Vandaag gaat in de ochtenddienst voor ds. A.H. Groen uit Rijsoord en de organist is dhr. M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Volgende week zondag, op de tweede adventszondag, wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Het is bijzonder om juist dan de maaltijd des Heren te vieren, als voorproefje van de Bruiloft van het Lam. Over verwachting gesproken! In beide diensten lezen we Psalm 63, een lied van verlangen en verwachting. De slotregels van de Psalm zijn nog niet zo makkelijk. Dat is een wraakgebed. Wat moet je daar nu mee? Staat dit niet haaks op het liefhebben van je vijanden, waar Jezus toe oproept? Dat zal ook aan de orde komen in de avonddienst… Spannend genoeg toch?

Toelichting bij de symbolische schikking voor 1e Advent

Net als vorige week is, tijdens de komende Adventsweken, een spiegel de achtergrond bij de schikkingen. De spiegel met de scherven staat symbool voor onze gebroken werkelijkheid. Maar ook voor hoop en uitzicht, als we letten op de weerschijn van het licht in de spiegel. De schikking voor vandaag is gebaseerd op een visioen van Jesaja ( 2: 4 en 5). “Zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegijzers en speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.(….) Kom mee, laten we leven in het licht van de HEER.” We weten dat de werkelijkheid van vandaag totaal anders is. Daarom is de schikking aan de voorzijde zonder enige kleur, en zien we pas als we verder kijken, aan de achterzijde en in de spiegel, kleur en bloemen. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar groei en bloei zullen we pas zien en vrede ervaren als we gehoor geven aan de oproep om te leven in het licht van de HEER.

Dromen van vrede, de wereld omgekeerd zien, wat licht brengt doen wat gedaan moet worden

Heelheid in een gebroken wereld

Goede God leer ons het visioen te leven    

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Non-foodbank Gouda. De Non-foodbank doet haar uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financiële middelen voor heeft. Dat doen ze door het verzamelen en verstrekken van de meest elementaire goederen zoals gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen en bestek, wasmachine, koelkast en natuurlijk ook kleding. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Non-foodbank is onlangs verhuisd en is nu gevestigd bij De Baanderij, Industriestraat 1.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.