Vanmorgen  is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte tijdens deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat houdt zich bezig om de doelgroep bewust te maken van wat zij kunnen betekenen in het diaconaat. Het is juist voor jongeren een uitdaging om de handen letterlijk uit de mouwen te steken. Een aantal jongeren heeft geholpen met de Veranderdagen, deze dagen worden georganiseerd door Present in samenwerking met Kerk in Actie. Een jongere doelgroep heeft samen met de leiding gekookt voor gasten van Domino. Het jeugddiaconaat heeft ook een stimuleringsbudget voor jongeren die een diaconale reis willen gaan maken. Als jongeren hier gebruik van willen maken kunnen zij dit kenbaar maken bij hun jeugddiaken.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen