Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Vanmorgen is de voorganger ds. C van den Berg en de organist is de heer A. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst

Gebedskring

Om 09.00 uur weer een bijeenkomst van de gebedskring van de Pauluskerk in een van de zalen van De Brug. De gewoonte om iedere tweede zondag van de maand samen te komen hopen wij ook in het nieuwe jaar vol te houden. De Here God geeft ons immers zoveel reden om Zijn Naam aan te roepen, Hem te danken voor het vele goede dat we mogen ervaren, maar ook om Hem de zorgen die er in onze gemeente zijn, voor te leggen. En vooral om Hem de lof toe te brengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil. We mochten Kerst vieren, stilstaan bij Christus die als het Licht in de wereld kwam, waarbij we toch ook mogen vooruitzien naar Zijn tweede komst. En wat is er meer geschikt om deze verwachting levend te houden dan het gebed, zowel persoonlijk als gezamenlijk? Ieder gemeentelid is van harte welkom om aan deze kring deel te nemen. Mocht u zelf niet (kunnen) komen op 14 januari, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met Marius van Rouwendal (tel. 526305) of Bert Vlot (tel. 530271).