Ochtenddienst met ds C. van den Berg, viering Heilig Avondmaal

Inzameling voedselbank

Komende zondag (28 januari a.s.) is er, zoals inmiddels gebruikelijk, tijdens de avondmaaldienst gelegenheid om goederen mee te nemen voor de cliënten van de voedselbank. Het is een mooi gegeven dat we tijdens de ‘maaltijd van de Heer’ ook zorgen voor de maaltijden van mensen die het, om wat voor reden dan ook, minder goed hebben dan wijzelf. Op deze manier kunnen we de liefde voor onze naasten tastbaar vorm geven. Namens de cliënten van de voedselbank alvast weer onze hartelijke dank.