Kerstavonddienst door ds. C. van den Berg, uit Gouda

De dienst bijwonen

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdagavond 18 december is er besloten per direct de aanmeldingen voor de diensten te sluiten.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Gezegende diensten toegewenst!

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor: Individuele hulp gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. Hoe u uw gift ook anders kunt geven vindt u hier.