Ochtenddienst met mw. ds. H.B. Graafland uit Veenendaal. De organist is de heer D. den Hertog. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen: Psalm 27: 1 en 7
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen: ELB 479 “Zoals klei in de hand van de pottenbakker”
 • Schriftlezing: 4 Korintiërs 4: 6-15
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel en collecten
 • Zingen: HH 460 “Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam”
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Orgelspel