Ochtenddienst met Ds C. van den Berg

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied Psalm 118:7,8
 • Lezing van het gebod
 • Gebed
 • Lied (kinderlied via YouTube) –  Hosanna, wij maken een rij
 • Kindermoment  
 • Schriftlezing – Filippenzen 2:1-11
 • Tekstlezing – ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ (Filippenzen 2:5)
 • Verkondiging   
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Lied – Evangelische Liedbundel 118:1,3,4 Hij kwam bij ons heel gewoon
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied (via Nederland Zingt) – Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
 • Zegen
 • Film over de komende renovatie van De Brug
 • Orgelspel