Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. Vanmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.

Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Kerkproeverij

Zondag 25 maart is het de zondag van de Kerkproeverij in de Pauluskerk. Vanmorgen staat de dienst in het teken van toerusting en ontvangt u uitleg. Ook komen er inspirerende voorbeelden aan het woord.
Na de dienst zal er een speciale workshop gegeven worden waarin de Kerkproeverij nog meer wordt toegelicht en er ook geoefend wordt met het uitnodigen van iemand.
Komende week mag u/jij dit in de praktijk brengen. Wilt u/wil jij in ieder geval iemand uitnodigen voor de dienst van volgende week zondagmorgen? Ook vragen we u/jou om iets voor volgende week zondagmorgen te bakken. De Kerkproeverij krijgt dan nog een extra letterlijke en smakelijke lading als we dat lekkers kunnen delen met onze gasten na de dienst.

Collecte in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Jeugddiaconaat. Het Jeugddiaconaat  stelt zich tot doel om onze kinderen en jeugd na te laten denken over wat zij kunnen betekenen voor anderen. Bij de jongsten is dit vooral vertellen in kindernevendienst en op de clubs wat het diaconaat inhoudt. De jeugd wordt ook actief aan de slag gezet om de handen uit de mouwen te steken. Voorbeelden hiervan zijn acties die opgezet worden om geld binnen te halen voor een gekozen doel. Voor de jongeren bestaat er een stimuleringsfonds voor het maken van een diaconale reis. De jeugddiaken heeft hier meer informatie over.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.