Ochtenddienst met ds. T. Overbeeke uit Reeuwijk (afsluiting Vakantiebijbelweek). Het is de afsluiting van de VakantieBijbelWeek. Er is dan geen gemeentezang. De liederen worden op een andere wijze ten uitvoer gebracht of vertoond. De organist is de heer H. den Boer.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Inkomstlied: OTH 223 (Aan Uw voeten, Heer)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen/luisteren: psalm 100: 1 en 2
 • Wetslezing (kinderversie)
 • Zingen/luisteren: Psalm 31 : 1
 • Gebed
 • Lezing: Mattheus 7: 24 – 29 door Leonora Bezemer
 • Zingen/luisteren: Gezang 440: 1 en 4
 • Poppenkast
 • Preek
 • Zingen/luisteren:  OTH 466: Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
 • Impressie van de VBW
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen/luisteren: OTH 185: God van trouw
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel