De voorganger vanmorgen is prop. mw. E. Bruggeman en de organist is de heer D. den Hertog. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Na de dienst zal er ook in De Brug een preekbespreking zijn o.l.v. ds. Van den Berg. U/jij bent daar van harte welkom om door te spreken over de dienst en met name de preek.

Collecte in de ochtenddienst

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening  “t Swanenburghshofje” (Groeneweg 42).Binnen het hofje (tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. We begeleiden mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen, we bieden ambulante begeleiding en organiseren gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke levensvisie.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.