Vanmorgen is de voorganger mw. ds. A. ter Schuur uit Waddinxveen en de organist is de heer J. de Wit. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. In de afgelopen zomerperiode zijn er zomer activiteiten georganiseerd in de verschillende wijkgemeentes. Een nieuw project ‘Kom aan tafel’ nodigt ouderen uit regelmatig aan te schuiven bij mensen in de buurt. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN- Gouda breed de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten. Het Vakantiebureau is gespecialiseerd in senioren vakanties.

De uitgangscollecte bestemd voor pastoraat en eredienst.