Ochtenddienst G.J. van den Bos, Ede. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven. De organist is de heer D. den Hertog en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte en bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden. U kunt denken aan projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Gezang 250 : 1 , 2, 3, 5
 • Richtlijnen om te leven naar Gods bedoeling: Micha 6 : 8
 • Gebed
 • Als afsluiting van de gebeden zingen: Hemelhoog 229 (“Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’)
 • Kindermoment
 • Bijbellezing: Marcus 1 : 9 t/m 11 / Johannes 20 : 19 t/m 23 / Handelingen 2 : 1 t/m 4
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Zingen: Gezang 247 : 1, 2, 3
 • Gebeden
 • Zingen: Gezang 477: 1, 2
 • Zegen