Ochtenddienst mw. ds. A. Terschuur, Waddinxveen. De organist is de heer J. de Wit en het combo verleent medewerking aan de dienst. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. Deze is bestemd voor het Ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten (zie Wegwijzer voor ouderen) ‘Kom aan tafel’, een ‘Naastje’, de autodienst, de klussendienst, het bezoeken van seniorenkringen, de aandacht voor mantelzorgers: kortom mensen ontmoeten elkaar, het omzien naar elkaar is groot. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 136: 1, 2 en 3
 • De wet van de liefde
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen ELB 448: 1, 2 en 3 (Je hoeft niet bang te zijn)
 • Schriftlezing OT: Genesis 9: 8-17
 • Schriftlezing NT: Marcus 4: 35-41
 • Zingen NLB 352: 1, 2, 6 en 7 (Jezus, Meester aller dingen)
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Collectemoment
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
 • Zegen
 • Orgelspel