Vesperdienst met dhr Dick van Dijk. Deze vesper duurt ongeveer een half uur. Het thema van de vespers is ‘Waken en bidden met Jezus’. In de vespers lezen we over Jezus in Gethsémane, over respectievelijk Zijn bidden en worstelen, Zijn overgave, de discipelen en de gevangenneming. De liederen, de korte overweging en de gebeden zijn verstild en willen ons helpen een biddend en wakend leven te leiden, dichtbij Jezus. Zo mogen we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. 

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.