Op woensdagavond 16 januari komen we samen om ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van de maaltijd van de Heer. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m. de Oostpoort-wijkgemeente. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Oostpoort. Van harte welkom!