Preken van 2021

110 of 46 items

Preek over Matteüs 2:1-12 op Eerste Kerstdag 25 december 2021

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Gezang 138:1,2,4 (1 en 4 door gemeente, 2 door sopraan) stil gebed votum en groet aanvangstekst        Bileam profeteerde ooit: ‘Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.’ (Numeri 24:17) lied     Psalm 98:1,2 lezing van het gebod des Heren           uit Filippenzen 2:1-15 zingen           Gezang 134 (in wisselzang met sopraan) […]

Preek over Ruth 2 op zondagmiddag 5 december 2021 (tweede advent en voortzetting/dankzegging avondmaal)

door

orgelspel  mededelingen   zingen          Gezang 118:2 stil gebed  votum en groet aanvangstekst         ‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEER bestuurt zijn voetstappen.’ (Spreuken 16:9, Herziene Statenvertaling) zingen                       Psalm 61:3 voortzetting viering heilig avondmaal lezen    Johannes 6:54-57 dankgebed en gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing     Ruth 2 verkondiging     Thema: Een […]

Preek over Ruth 1:19a op zondagmorgen 5 december 2021 (tweede advent en viering avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  aansteken van adventskaarsen en gedichtje door Saar de Jong  zingen           Gezang 118:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in […]

Preek over Openbaring 8:1-5 op zondagmorgen 21 november 2021 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 62:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen […]

Preek t.g.v. de Diaconale Zondag op zondagmorgen 14 november 2021

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen Psalm 146:1 stil gebed votum en groet openingstekst ‘De HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij.’ (Psalm 146:8c, 9a) zingen           Psalm 146:4,5 lezing gebod  uit Jakobus 1:19-27 zingen (met combo)   Hemelhoog 796 Licht aan (1 door combo, 2 en 3 gezamenlijk) gebed […]

Preek over Openbaring 7:9-17 op zondagavond 7 november 2021

door

orgelspel afkondigingen zingen          Psalm 72:1 stil gebed openingstekst         ‘En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.’ (Handelingen 14:22, Herziene Statenvertaling) zingen                       Gezang 409:1,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring […]

Preek over Openbaring 7:1-8 op zondagmorgen 31 oktober 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen           Psalm 100:1,4 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En Hij, die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft.’ (2 […]

Preek over Openbaring 6 op zondagavond 10 oktober 2021

door

orgelspel  afkondigingen  zingen          Psalm 105:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken.’ (Psalm 105:4,5) zingen                       Psalm 105:2,3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring 6 zingen                 Gezang 303:3,4  […]