Tijd:                                           Elke 2e zondag een uur voor aanvang van de eredienst (dus om 8.30 of om 9.00 uur)

Plaats:                                      Pauluskerk

Deelnemers:                           iedereen is welkom

Contactpersonen:                 dhr. M.J. van Rouwendal    tel 526305     e-mail: marius01@caiway.nl

dhr. H.B. Vlot                       tel. 530271    e-mail: hb.vlot@hetnet.nl

Orde van dienst - Gebed