Preekarchief

110 of 308 items

Preek over Openbaring 21:9-27 op zondagavond 2 oktober 2022 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen   zingen          Psalm 68:9 stil gebed  openingstekst         ‘Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren, zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.’ (Zacharia 14:10-11) zingen                       Hemelhoog […]

Preek over Jesaja 55:1,2a op zondagmorgen 2 oktober 2022 (viering heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  zingen           Lied 273:1,5 ‘Looft God, die zegent al wat leeft’ stil gebed votum en groet aanvangstekst       God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. (Psalm 68:9 ber.) zingen           Psalm 27:7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment  Kijk wat ik […]

Preek over Openbaring 20 op zondagavond 26 september 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 72:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst      Heerse van zee tot zee zijn vrede,                                     van land tot land zijn lof,                                     de volken zullen tot hem treden,                                     zijn vijand likt het stof. (Psalm 72:3 ber.) zingen                       Psalm 72:3,4 gebed om de verlichting met de Heilige […]

Preek over Genesis 18:1-16 op zondagmorgen 11 september 2022 (startdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 100:1,2 stil gebed  votum en groet aanvangstekst       ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.’ (Matteüs 25:35b) zingen (met combo)         Lied 216  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ aanreiken van de nieuwe kanselbijbel (NBV21)   door gemeentelid Henk Kwakernaak lezing gebod   uit Hebreeën 13 zingen  […]

Preek over Efeze 4:7-16 op zondagmorgen 4 september 2022 (bevestiging ambtsdragers)

door

aanvangslied          Psalm 113:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Vanuit Jezus Christus groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.’ (Efeze 2:21,22) zingen           Gezang 320:1,4 gebed kindermoment Wat heb […]

Kinderpreek over Johannes 20:1-2;11-18 op zondagmorgen 21 augustus 2022 (afsluiting VBW)

door

Welkom en afkondigingen  Zingen          Gezang 1:1,2 ‘God heeft het eerste woord’ Stil gebed    We worden nu stil, zodat iedereen stil met God kan praten Votum en groet Aanvangstekst (weektekst VBW)   ‘Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen.’ (Markus 10:43) Terugblik op het programma van de kids  Zingen (met muziekgroep)         ‘Alles andersom’ […]

Preek over Openbaring 19:11-21 op zondagmorgen 14 augustus 2022

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 99:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Groot is de HEER op Sion, verheven is Hij boven alle volken. Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is Hij. Machtige koning, die het recht bemint.’ (Psalm 99:2-4a) zingen                       Psalm 99:2,3 lezing van het gebod des Heren […]

Preek over Openbaring 19:6-9a op zondagmorgen 10 juli 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Psalmen voor Nu 84 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        Heer van uw kerk./Gij hebt het woord genomen/en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,/want hunner is het koninkrijk. (Gezang 335:1) zingen                       Evangelische Liedbundel 278 Laat de kinderen tot Mij komen  de dopelingen worden binnengebracht lezen doopformulier doopgebed […]

Preek over Openbaring 18 op zondagavond 3 juli 2022 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst zingen          Psalm 65:1 stil gebed openingstekst         ‘Wij worden verzadigd met het goede van Uw huis’ (Psalm 65:b, Herziene Statenvertaling) zingen                       Psalm 65:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal   zingen           Gezang 44:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               vervolg serie uit Openbaring, nu hoofdstuk 18  zingen                 Psalm 92:4,5  verkondiging  […]

Preek over Lukas 10:38-42 op zondagmorgen 3 juli 2022 (viering heilig avondmaal en overstap)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen Gezang 318:1,5  stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.’ (Psalm 62:2, Herziene Statenvertaling) zingen           Psalm 62:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kinderen naar kindernevendienst schriftlezing     Lukas 10:38-42  zingen           Gezang 326:5 verkondiging          Thema:‘Hoe […]