Preekarchief

110 of 175 items

Preek over Glas 27 ‘De Farizeeër en de tollenaar’ uit de Sint-Jan op zondagmiddag 29 september 2019 (Goudse Glazendienst)

inleidend orgelspel           ‘Vater unser im Himmelreich’ – H. Scheidemann welkom en mededelingen zingen (a capella)          Psalm 65:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Gelukkig wie door U is gekozen en U mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis.’ (Psalm 65:5a) zingen                       […]

Preek over 1 Korinthe 12:12-27 op zondagmorgen 22 september 2019 (startdienst)

zingen           Psalm 133:1,3 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Dankzij Christus hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God.’ (Efeze 2:18-19) zingen (met combo)          Opwekking 194 ‘U maakt ons één’ lezing […]

Preek over Exodus 4:27-5:9 op zondagmorgen 8 september 2019 (bevestiging ambtsdragers)

aanvangslied          Psalm 118:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Christus is het die ​apostelen​ heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, ​herders​ en leraren, om de ​heiligen​ toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van ​Christus​ opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de ​Zoon van God​ […]

Preek over Spreuken 8 op zondagmorgen 21 juli 2019

aanvangslied   Gezang 430:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze […]

Preek over ‘Mieren-hoop’ op zondagmorgen 14 juli 2019 (afscheid kinderen van kindernevendienst en welkom heten in de kerk)

zingen           Gezang 479:1 stil gebed  votum en groet aanvangstekst   “Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen.’ (Psalm 104:24 NBG-vertaling 1951) zingen   Gezang 479:3,4 lezing gebod            uit Spreuken 3 zingen (met combo)   Psalmen voor Nu 145 gebed om de verlichting met de […]

Preek over ‘we mogen van geluk spreken’ op zondagmorgen 7 juli 2019

afkondigingen  zingen                       Gezang 21:1  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U   bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien.’ (Psalm 31:20) zingen           Gezang  21:3,6,7 lezing van het gebod des Heren          uit […]

Liedpreek over Gezang 477 ‘Geest van hierboven’ op zondagmorgen 9 juni 2019 (Pinksteren)

afkondigingen  zingen                       Evangelische Liedbundel 8 Als een hert dat verlangt naar water stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor […]

Preek over Jozua 24:15b op zondagmorgen 2 juni 2019 (belijdenisdienst)

welkom en mededelingen zingen                       Psalm 149:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’  (Romeinen 10:9) zingen (met combo)         Opwekking 599 Kom tot de Vader gebed om de verlichting met de […]

Preek over Ester 4:5-5:5a op zondagmorgen 19 mei 2019

zingen           Psalm 89:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Uw troon (o God) rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.’ (Psalm 89:15) zingen           Psalm 89:5,6 lezing van het gebod       uit Spreuken 3 (1-8; 13-18) zingen  Psalm 107:20 gebed om de verlichting met de Heilige Geest        zingen           kinderlied Evangelische Liedbundel 426:1,2,4 Dank U […]