Preekarchief

110 of 212 items

Preek over Psalm 8:3 op zondagmorgen 19 juli 2020 (doopdienst)

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘U bent mijn enige hoop, HEER mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het die mij droeg, U wil ik altijd loven.’ (Psalm 71:5,6) zingen           Hemelhoog 391:1,2 ‘Breng ons […]

Preek over Openbaring 14:1-5 op zondagavond 5 juli 2020 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet aanvangststekst         ‘Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.’ (Psalm 98:1) zingen           Psalm 98:1,3 voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 […]

Preek over 1 Korinthe 13:7 op zondagmorgen 5 juli 2020 (viering Heilig Avondmaal)

welkom door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet aanvangstekst                   ‘De hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.’ (Romeinen 5:5) zingen      Evangelische Liedbundel 226 Heer, ik kom tot U  gebed om de […]

Preek over Handelingen 2:8 op zondagmorgen 31 mei 2020 Pinksteren (online-dienst)

orgelspel     1)  ‘Komm Heilger Geist, Herre Gott’ (Liedboek 240) van Dietrich Buxtehude 2) Komm Schöpfer, Heiliger Geist (Liedboek 239) van Johann Sebastian Bach stil gebed votum en groet openingstekst         De Here God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten […]

Preek over Psalm 47:6 op donderdag 21 mei 2020 in de Oostpoort (gezamenlijke online-dienst op Hemelvaartsdag)

zingen                       Kroon Hem met gouden kroon  stil gebed votum en groet aanvangstekst        In Zijn afscheidswoorden zei de Here Jezus tegen zijn discipelen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ (Matteüs 28:18) zingen           afwisselend Psalm 47:1 (Oude Berijming), Opwekking 359:1, Psalm 47:3 (Oude Berijming) en Opwekking 359:2 gebed om de […]

Preek over Genesis 32:23-33 op zondagmorgen 17 mei 2020 (online-dienst)

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Al in de moederschoot heeft Jakob zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem, daar sprak hij al tot […]

Preek over Filippenzen 2:12b,13 op zondagmorgen 10 mei 2020 (online-dienst)

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de ​zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op ​Jezus, de grondlegger en […]