Preekarchief

110 of 376 items

Preek over Efeze 4:7-16 op zondagavond 14 april 2024

door

welkom en mededelingen  zingen             Psalm 33:7 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’ stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.’ (1 Korintiërs 15:57) zingen           Lied 645:1,2,6  gebed                         schriftlezing                        Efeze […]

Meditatie tijdens de Ontmoetingsochtend op 11 april 2024

door

Daar zit muziek in! lezen  1 Kronieken 25:1-8 en Openbaring 5:6-14 ‘Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past.’ Aldus de beginregels van het liedje Music van John Miles. Ik weet niet of u dat kent, maar het is nog steeds een geliefd […]

Preek over Efeze 4:1-6 op zondagmorgen 7 april 2024 (doopdienst)

door

orgelspel aanvangslied          Psalm 105:1 Loof God de Heer, en laat ons blijde  stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Hebben wij niet allemaal dezelfde Vader, heeft niet één en dezelfde God ons geschapen?’ (Malechi 2:10a) zingen           Psalm 105:3 God, die aan ons zich openbaarde de dopeling wordt binnengebracht  lezing doopformulier en gebed  beantwoorden van de […]

Preek over Johannes 20:1-10 op zondagmorgen 31 maart 2024 (Eerste Paasdag)

door

welkom en mededelingen  zingen           Lied 624 ‘Christus onze Heer verrees’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.’ (Psalm 145:1) zingen (met combo)  Hemelhoog 51 ‘Ik adem om voor U te zingen’ (Psalmen voor Nu 145) lezing van het gebod      Efeze […]

Preek over Marcus 15:33-39 op Goede Vrijdagavond 29 maart 2024

door

orgelspel  welkom en mededelingen  aanvangslied          Lied 575:1 ‘Jezus, leven van ons leven’ stil gebed votum en groet openingstekst         De apostel Paulus schrijft: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van […]

Meditatie bij een kruiswegstaatsie van Willem Hesseling tijdens de vesper in de Stille Week op 28 maart 2024

door

stil gebed (staande) votum en groet openingsverzen Voorganger: Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ Allen:             ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. zingen      Psalm 31:13,16 gebed  schriftlezing           […]

Meditatie bij een kruiswegstaatsie van Willem Hesseling tijdens de vesper in de Stille Week op 25 maart 2024 in de Oostpoort

door

stil gebed votum en groet openingsverzen Voorganger: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Allen: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. zingen           Psalm 31:1,2 gebed  schriftlezing           Marcus 15:1-15 overweging Wie een rooms-katholieke kerk binnenwandelt, zal ongetwijfeld aan de wanden een […]

Preek over Matteüs 26:36-50 op zondagmorgen 10 maart 2024 (Meedenkdienst)

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst zingen           Lied 562:1 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, wie mij na staan, houden zich ver van mij.’ (Psalm 38:12) zingen           Psalm 38:6,7,12  de Tien Woorden          ingeleid met Exodus 19:16-20; 25, daarna […]

Preek over Genesis 22:1-14

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  zingen           Lied 536:1,2 ‘Alles wat over ons geschreven is’ stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER.’ (Psalm 25:15) zingen           Psalm 25a  lezing van het gebod            Tien Woorden als smeking (uit Dienstboek) zingen           Psalm 25:4,5 gebed  […]

Preek over Efeze 3:14-21 op zondagmorgen 11 februari 2024 (bevestiging ambtsdragers)

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 113:1 ‘Prijs, halleluja, prijs de Heer’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor  de HEER, onze maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.’ (Psalm 95:6,7) zingen (als gezongen Tien Woorden) […]