Preekarchief

110 of 196 items

Preek over Markus 6:45-52 op zondagmorgen 15 maart 2015 (online-dienst)

(deze dienst was i.v.m. het Coronavirus niet openbaar toegankelijk voor gemeenteleden in de kerk, maar werd wel uitgezonden via Kerkomroep.nl en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ecjxV4tXqt8) welkom stil gebed votum en groet openingstekst          Geweldiger dan water en dan wind                               […]

Preek over Matteüs 17:1-9 op zondagmorgen 8 maart 2020

zingen           Gezang 173:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Toen wij u de glorierijke komst van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister […]

Preek over Matteüs 7:24 op zondagmorgen 16 februari 2020 (doopdienst)

mededelingen aanvangslied          Psalm 139:1,7  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof.’ (Judas 20) zingen           Opwekking 488 Heer, ik kom tot U de dopelingen worden binnengebracht lezing doopformulier doopgebed doopvragen kindermoment Kijk eens wat ik hier heb meegenomen. Wat is […]

Preek over 2 Korinthe 8:1-15 op zondagavond 9 februari 2020

zingen           Psalm 72:1,4 stil gebed votum en groet aanvangsteksten        ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mede.’ (1 Korinthe 12:26a) ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods ​barmhartigheid​ vraag ik u om uzelf als een levend, ​heilig​ en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware […]

Preek over Genesis 4:13-15 op zondagavond 2 februari 2020 (voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Psalm 107:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Doe aan mij een teken ten goede  ; zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer Ú, HERE, mij geholpen en vertroost hebt.’ (Psalm 86:17, Herzien Statenvertaling) zingen           Psalm 107:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal   lezen aan tafel        Openbaring 19:5-9 zingen aan tafel      Gezang 459:5 gebed […]

Preek op zondagmorgen 2 februari 2020 (viering Heilig Avondmaal)

zingen           Evangelische Liedbundel 217 U maakt ons één stil gebed votum en groet aanvangstekst        Jezus zei toen Hij het avondmaal instelde: ‘Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het ​koninkrijk van God.’ (Markus 14:25) zingen           Psalm 34:4 […]

Preek over Glas 15 ‘De doop van Jezus door Johannes’ op zondagmiddag 19 januari 2020 (Goudse Glazendienst)

inleidend orgelspel           ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach (1685-1750) welkom en mededelingen  zingen           achtereenvolgens antifoon NLB 514a, Ps 72:1, 2, 3 en antifoon NLB 514a stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te […]

Preek over 1 Korinthe 12:1-16 en 2 Samuël 9 op zondagmorgen 12 januari 2020

afkondigingen  zingen                       Psalm 107:1  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.’ (Psalm 36:10) zingen (met combo)         Op Toonhoogte 375 ‘Zoekend naar licht in het duister’ lezing van het gebod des Heren           Vanuit Leviticus 19, de zgn. Heiligheidswet; (1-4, 11-18, 31-7) zingen           Gezang […]

Liedpreek over Gezang 397 op 31 december 2019 (oudjaarsdienst)

zingen           Psalm 90:1 stil gebed  votum en groet  openingstekst      ‘Voor alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar U blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. […]