Preekarchief

110 of 387 items

Preek over Prediker 4:17-5:6 op zondagmorgen 14 juli 2024

door

welkom en mededelingen          zingen      Psalm 84:1 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ stil gebed votum en groet aanvangstekst     ‘Mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.’ (Psalm 62:2, Herziene Statenvertaling) zingen                       Hemelhoog 539 ‘Hier in uw heiligdom’ lezen van gebod    uit Jakobus 1 (19-27) zingen           Lied 912:1,2,5,6 ‘Neem mijn leven, laat […]

Preek over Prediker 4:6 op zondagavond 7 juli 2024 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

welkom en mededelingen zingen           Lied 836:1 ‘O Heer die onze Vader zijt’ stil gebed votum en groet openingstekst         Jezus heeft gezegd: ‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’ (Matteüs 11:28) zingen           Lied 836:2,4 voortzetting heilig avondmaal aan tafel werd Openbaring 7:9-12 gelezen en Psalm […]

Preek over Prediker 1:2 op zondagavond 30 juni 2024

door

welkom en mededelingen  lied     Psalm 139:1 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’  stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘De schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar er is hoop…’ (Romeinen 8:20) zingen           Psalm 139:10,14 ‘O God, hoe diep verwonderd ga’ gebed om verlichting […]

Preek over Efeze 6:21-24 op zondagmorgen 23 juni 2024 (meedenk- en overstapdienst)

door

welkom en mededelingen  lied     Psalm 27:1,7 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!’ stil gebed votum en groet            aanvangstekst       ‘De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’ (Deuteronomium 31:8) zingen           Lied […]

Preek over Efeze 6:10-20 op zondagmorgen 9 juni 2024

door

welkom en mededelingen          zingen      Psalm 108:1 ‘Mijn hart is, Heer, in U gerust’ stil gebed votum en groet aanvangstekst          ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.’ (Jakobus 4:7) zingen                       Psalm 108:2,4 ‘Ja, hoger dan het hemelsblauw’ lezen van gebod    uit 1 […]

Preek over Efeze 6:1-9 op zondagmorgen 2 juni 2024

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 146:1 ‘Zing mijn ziel voor God uw Here’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.’ (1 […]

Preek over Efeze 5:22.23 op zondagavond 26 mei 2024

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 118:1 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren, die de Geest u geeft.’ (Efeze 4:2b,3) zingen           Lied 838:1,3,4 ‘O grote God die liefde zijt’ gebed om […]

Preek over Efeze 5:18b-19 op zondagmorgen 19 mei 2024 (Pinkster- en belijdenisdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Lied 687 ‘Wij leven van de wind’    stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Alles wat adem heeft, loof de HEER.’ (Psalm 150:6) lied     Psalm 150 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  zingen (met combo)         Hemelhoog 617a ‘Tienduizend redenen’ kindermoment  Hé, wat heb ik meegenomen hier. Een bal. Een voetbal. […]

Preek over Efeze 5:3-14 op zondagmorgen 28 april 2024

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 27:1 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!’ stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Elke morgen schenkt de HEER nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw!’ (Klaagliederen 3:23) zingen                       Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ gebed van verootmoediging   (aansluitend bij lied) genadeverkondiging  uit […]