Preekarchief

110 of 220 items

Preek over Spreuken 4:23 op zondagavond 4 oktober 2020 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

orgelspel welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.’ (Psalm 86:11) zingen           Psalm 63:1,2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 Psalm 118:10 (ber.)  gebed om de […]

Preek over Klaagliederen 3:22,23 op zondagmorgen 4 oktober 2020 (viering Heilig Avondmaal)

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.’ (Psalm 25:6) zingen           Evangelische Liedbundel 302:1,3,4 Heer, ik kom tot U gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Kijk wat ik heb meegenomen. Wat is dat? Een mondkapje. Inderdaad, kijk maar. Waar […]

Preek over Job 28:28 op zondagmorgen 27 september 2020 (doopdienst)

orgelspel ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach mededelingen votum en groet aanvangstekst        ‘Ontzag voor de HEER is de bron van het leven.’ (Spreuken 14:27a) lied (door ensemble Piacevole o.l.v. Gerben Budding)          Psalm 100 – Jan-Willem van Ree (uit: Cantate over Psalm 100) de dopelingen worden binnengebracht doopformulier […]

Preek over ‘Het Goede Leven’ n.a.v. Psalm 34 op zondagmorgen 13 september 2020 (startzondag)

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst ‘Lof zij de HEER, goed is het leven als ’s Heren lof wordt aangeheven.’ (Psalm 147:1 ber.) lied     Breng ons samen van Sela lezing gebod           uit Kolossenzen 3:12-17 gebed om verlichting met de Heilige Geest  lied     Gods volk wordt uitgeleid kindermoment Ik neem jullie even […]

Preek over Psalm 78:3,4 op zondagmorgen 6 september 2020 (bevestiging ouderling en jeugdwerker)

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Loof dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER. De naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid.’ (Psalm 113:1,2) lied    Psalm 113 lezing gebod           vanuit Deuteronomium 10:12-21a  gebed om verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Vandaag heb ik iets meegenomen. Weten […]

Preek over 2 Korintiërs 5:1 op zondagavond 30 augustus 2020

orgelspel  welkom door ouderling van dienst votum en groet openingstekst ‘Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.’  (Psalm 73:25,26) zingen      Psalm 73:10  gebed om […]

Preek over 2 Korintiërs 4:8,9 op zondagmorgen 23 augustus 2020

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten […]

Preek over Psalm 8:3 op zondagmorgen 19 juli 2020 (doopdienst)

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘U bent mijn enige hoop, HEER mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het die mij droeg, U wil ik altijd loven.’ (Psalm 71:5,6) zingen           Hemelhoog 391:1,2 ‘Breng ons […]