De wijkgemeente Pauluskerk hecht aan een sterke onderlinge verbondenheid, niet alleen op zondag maar ook door de week. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de clubs en kringen. De kringen en clubs zijn een leuke manier om ons geloof met elkaar te delen, elkaar beter te leren kennen en om elkaar te steunen, zowel op geestelijk gebied als ook op andere wijze. We ontdekken hoe belangrijk én gezellig de christelijke gemeenschap is!

Er worden de volgende activiteiten georganiseerd: