Uit Opwekking 399: Vader God, ik vraag me af
Maar nu ben ik Uw kind nu mag ik wonen in Uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn want Vader U bent altijd bij mij
Heer, ik wil U prijzen (3x)
Zolang ik leef

Eén grote, geestelijke familie

Dankzij Jezus hebben we toegang tot een relatie met God. We mogen wonen in Zijn huisgezin. Dat geeft rust en bescherming, maar ook de kans om met anderen op te trekken. In ons dagelijks leven met de ups & downs, in ons geloof en in onze twijfel. Het vraagt ook iets van ons: investeren in onze relatie met God en er zijn voor onze broers en zussen in Christus. Samen zijn we namelijk één grote, geestelijke familie. En als het goed is, een gastvrije familie. Als Gods huisgezin mogen we zichtbaar zijn voor en betrokken zijn bij anderen in onze samenleving.

Eigen plek voor kinderen, tweens en tieners

Wonen in Gods huisgezin. De kerk als huis van God, wij de gezinsleden. We vinden elkaar in de centrale ruimten zoals de kerkzaal en soms trekken we ons even terug in onze eigen ‘kamer’. Als clubs willen we graag zo’n kamer zijn. Een plek voor kinderen, tweens en tieners om op eigen niveau bezig te zijn met geloof en het goed en leuk te hebben met leeftijdsgenoten.

De schat van het geloof doorgeven

Geloof is niet aangeboren. Om een relatie met iemand te hebben, moet je hem of haar eerst leren kennen. Zo is het ook met de relatie van onze jeugd met God. Daarom geven we de schat van het geloof door zodat zij Hem kunnen (leren) kennen, Hem (leren) ervaren en Hem liefhebben en dienen.

Wat en hoe rond jeugd

In het jeugdbeleidsplan staat wat we met en voor onze jeugd willen bereiken en hoe we dit willen doen. U kunt de samenvatting van het jeugdbeleidsplan vinden in het beleidsplan 2016-2019 van onze wijkgemeente. Voor meer informatie over het jeugdwerk kunt u ook contact opnemen met Christian Visser, jeugdouderling.

Kleinschalig clubwerk

We hebben gekozen voor kleinschalig clubwerk met veel aandacht voor de kinderen. Op dit moment zijn er zes clubs. Het clubwerk is bedoeld voor kinderen vanaf groep 0 van de basisschool tot 18 jaar oud. Iedere club heeft een eigen webpagina. Hier vindt u meer informatie over de club en soms ook een foto impressie: