Als Pauluskerk willen we graag een open deur hebben voor iedereen in de wijk. Daarom verwelkomen we graag  mensen van andere culturen en achtergronden.

We gaan actief op zoek naar buren, Gouwenaars verder weg en nieuwe Nederlanders-statushouders- die zich in Gouda gevestigd hebben, maar stellen ons ook actief op richting asielzoekers.

Dat betekent dat we mensen uit de buurt uitnodigen voor de activiteit op zaterdagochtend nl. ‘Koffie bij de Buren’. De doelstelling daarvan is dat we buren uit de wijk, nieuwe Nederlanders uit de stad en mensen die zondag in de Pauluskerk meeleven bij elkaar brengen. We bieden hen daar een mooie plek waar het warm is, waar een bemoedigend woord uit de Bijbel besproken wordt,  waar koffie en thee wordt geschonken en waar activiteiten zijn voor jong en oud. Deze activiteit vindt elke laatste zaterdagochtend van de maand plaats in de hal van de Pauluskerk. Af en toe sluiten we de ochtend af met een interculturele lunch waar iedereen een gerecht voor meeneemt.

Een maal per jaar wordt er een Arabisch-talige dienst gehouden met vertaling om te laten zien dat de kerkelijke wereld groter en veelkleuriger is als de Nederlandse kerk. Dit moet ons allemaal bemoedigen, want onze God is een God die wereldwijd spreekt en Zijn kerk onderhoudt ondanks moeilijkheden en verdrukking in andere werelddelen.

Op de gebedsdag van Open Doors doen we een oproep aan alle kerken in Gouda om samen te bidden voor broeders en zusters wereldwijd. Deze onderwerpen worden  het jaar door ook genoemd in de voorbede op zondagen.

Door de contacten met nieuwe Nederlanders ontdekken we soms noden zoals problemen met school of armoede. We zoeken dan een ‘maatje’ die daarbij kan helpen. Bezoeken aan huis worden bijzonder op prijs gesteld en verstevigen de band. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar beter leren begrijpen.