Oude evenementen

110 of 1141 items

10.00 uur ds. T.L.J. Bos uit Den Haag

18 februari 2024 10.00

Vanochtend gaat ds. T.L.J. Bos uit Den Haag voor. De organist is Dick den Hertog. Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Er is crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk.  U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Collectes De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd […]

Evenement Info

19.00 uur ds. A. Schroten, voor Sint-Jan Wijkgemeente B

18 februari 2024 19.00

Deze dienst in de Pauluskerk gaat ds. A. Schroten voor. Deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van Sint-Jan Wijkgemeente B. De organist is Jan-Willem Dannenberg. U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Collectes De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Missionair werk Koen en Petra den Hartogh. Koen en Petra […]

Evenement Info

17.00 uur Goudse Glazendienst door ds. D. van Veen in St. Jan

18 februari 2024 19.00

Zondagmiddag 18 februari aanstaande zal er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de Sint-Janskerk. Voorganger is ds. David van Veen (wijkgemeente De Veste) en cantor-organist is Geerten Liefting. Centraal staat Glas 22, over de tempelreiniging. De cantorij zingt onder meer uit het Requiem van Brahms. U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube […]

Evenement Info

15 februari GemeenteGroeiGroep

15 februari 2024 20:00

Donderdag 15 februari 2024 is de volgende avond van de GGG op donderdag. Het jaarthema van onze wijkgemeente is: ‘Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ waarbij de Efeze brief centraal staat. We gebruiken het boek Alomvattende liefde van Arjan Plaisier. We lezen Efeze 2: 11-22 Het nieuwe jaar is een goed moment om […]

Evenement Info

15 februari: Jansdebat

15 februari 2024 20:00

Op donderdagavond 15 februari vindt in de Sint-Janskerk een Jansdebat plaats met als thema: “Leegte in de samenleving – wat zeggen individualisme, gebrek aan vertrouwen en zingeving over het land waarin we leven?” Elkaar kunnen vertrouwen is een terugkerend thema in het politieke landschap. Vertrouwen hebben in elkaar is ook een belangrijke spil in het […]

Evenement Info

10.00 uur ds. C. van den Berg (ambtsdragers bevestiging en afscheid)

11 februari 2024 10.00

Vanochtend gaat ds. C. van den Berg voor.  Ook is er een ‘tussentijdse’ ambtsdragerbevestiging. Er waren namelijk nog vacatures in de kerkenraad. We zijn blij en dankbaar dat Goos van Vliet zich geroepen weet tot het ambt van diaken en André Vermeulen tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst zullen ze dit met hun […]

Evenement Info

19.00 uur ds. K. Hage uit ‘s Gravenhage

11 februari 2024 19.00

Deze dienst in de Pauluskerk gaat ds. K. Hage uit ‘s Gravenhage voor. De organist is de heer J. de Wit. U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Collectes De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Kerk in Actie 2024 – Werelddiaconaat (Bangladesh) Bangladesh heeft zwaar te […]

Evenement Info

10.00 uur ds. C. van den Berg, Heilig Avondmaal

4 februari 2024 10.00

Vandaag is het avondmaalszondag. In de morgendienst vieren we de maaltijd des Heren op lopende wijze, in de avonddienst, tijdens de voorzetting en dankzegging, betreft het een tafelviering. In beide diensten gaat onze eigen wijkpredikant ds. Kees van den Berg voor. ’s Morgens is dhr. Christiaan Ingelse de organist, ’s avonds is dat dhr. Jan […]

Evenement Info

19.00 uur ds. C. van den Berg – Heilig Avondmaal

4 februari 2024 19.00

Deze dienst in de Pauluskerk gaat ds. C. van den Berg voor. De organist is dhr. Jan de Wit. Vanavond is de voorzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. Het betreft een tafelviering.   In beide diensten deze zondag staat Efeziërs 3:1-13 centraal. Dit gedeelte bevat zóveel dat ds. Van den Berg er twee preken over […]

Evenement Info

19.00 uur ds. A.D.L. Terlouw uit Boskoop

28 januari 2024 19.00

Deze dienst in de Pauluskerk gaat ds. A.D.L. Terlouw uit Boskoop voor. De organist is de heer Rob van Esselveldt. U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Collectes De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Ouderenwerk. Diakenen Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van […]

Evenement Info