De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen
dan is dat binnen onze eigen PKN gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt
in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de
veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare
situaties.

Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag
voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of
iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en daarmee over jouw grens gaat.
Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt probeer hierover te praten met iemand die
je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee
zitten!

De vertrouwenspersonen zijn:

  • Herma Koopman: tel. 06-17067995, e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pkngouda.nl
  • Pieter van Boven: tel: 06-17158195, e-mail: vertrouwenspersoon.man@pkngouda.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij SMPR.

Meer informatie is te lezen op: