Deze zondagmorgendienst gaat voor Ds. B. Plaisier uit Gouda.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-3 i.v.m. de zomervakantie en crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk in de Brug.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voorde Diaconie.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.