Wilt u geven voor het werk van onze kerk en hulp aan de naasten?

  • Geef voor diaconie en/of pastoraat en eredienst
  • Geef voor wijkgebonden activiteiten

Bankoverschrijving

U kunt nu wekelijks uw collectegift storten naar:

  • Diaconale collecte NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie PKN Gouda.
  • Collecte Pastoraat en Eredienst NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. PKN Gouda.

App

U kunt ook geven via de Pauluskerk App voor Android en Apple.