Afgelopen dinsdag, 18 januari 2022, heeft de landelijke PKN een nieuw advies uitgebracht over de coronamaatregelen voor kerken. Uitgangspunt in het advies is dat het moderamen van de landelijke PKN ziet dat er een grote behoefte is aan fysieke kerkdiensten en het opstarten van het overige kerkenwerk. De kerkenraad neemt dit advies in grote lijnen over.
 
Voor onze gemeente gaan met ingang van zondag 23 januari de volgende maatregelen gelden rondom de diensten:

  •  Voor aanstaande zondag kunnen 50 personen zich per dienst aanmelden (10.00 uur en 19.00 uur) Aanmelden voor de diensten kan via meevieren.nl/pauluskerkgouda
  • De ochtenddienst is een doopdienst dus er zijn dan ook enkele plekken gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders.
  • De verwachting is dat er vanaf volgende week weer meer mensen fysiek in de kerk aanwezig kunnen zijn. De aantallen beschikbare plaatsen op meevieren.nl worden hier dan op aangepast. 
  • Tijdens de ochtenddienst is er oppasdienst aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6. De kinderen van groep 7 en 8 zullen tijdens de dienst in de kerk blijven. 

Richtlijnen

  • Tijdens de kerkdiensten blijven de eerdere richtlijnen gelden: 1 ½ meter afstand tussen mensen van verschillende huishouden en mondkapjes voor iedereen van 13 jaar en ouder bij verplaatsingen. De zitplaatsen worden aangewezen door de coördinatoren. 
  • Zingen blijft mogelijk tijdens de kerkdiensten, wel willen we u vragen dit ingetogen te doen. Het aantal te zingen coupletten wordt om die reden ook beperkt.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk (catechisaties en club) kan weer worden opgestart. Wat er mogelijk is in bijvoorbeeld het clubwerk zal per club verschillen. Dit zal in goed overleg gaan tussen de jeugdouderlingen en de clubleiding onderling.

 

 We zijn dankbaar dat er weer meer mogelijk is, want ook in de kerkenraad zien we het gemis aan fysieke diensten en het ontmoeten van elkaar. We hopen en bidden dat we als gemeente weer snel als geheel bij elkaar kunnen komen.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via scriba@pauluskerkgouda.nl 

Pauluskerk kerkdiensten te volgen via internet

Beeld en geluid

Alle diensten zullen te volgen zijn via een YouTube livestream (live geluid en beeld vanuit de kerk).

Bekijk hier de Pauluskerk Kerkdienst Livestream en andere video’s.

Kerkomroep.nl

Ook kunt u de diensten beluisteren via kerkomroep.nl. Gezien de verwachte verhoogde benodigde capaciteit zal er mogelijk een limiet zijn op het aantal luisteraars. Meer informatie vindt u hier.

PKN Nederland

U vindt hier meer informatie van de landelijke kerk rondom het Corona-virus