Omdat het de goede kant op lijkt te gaan met ‘alle cijfers’ en we ruimte hebben om meer mensen toe te laten in ons kerkgebouw heeft de kerkenraad – na advies van de commissie – besloten om vanaf zondag 4 juli 2021, 110 personen per dienst toe te laten.

Versoepelingen voor kerkdiensten zijn verantwoord mogelijk

De versoepelingen zetten zich vooralsnog door, ook in de kerk. De commissie en de kerkenraad hebben besloten dat er 110 gemeenteleden per dienst welkom zijn. Van harte uitgenodigd! De postcode-indeling laten we vanaf dit moment helemaal los, dus voelt u zich welkom. Ook samenzang wordt weer mogelijk geacht, dat is een prachtig vooruitzicht, samen zingen, veel mensen hebben dat zo gemist! Het advies om een mondkapje te dragen is ook komen te vervallen.
 
Wel handhaven we de afstandsregels en het desinfecteren van de handen.

Concreet betekent dit voor u:

  • er kunnen 110 personen worden toegelaten per dienst, excl. medewerkers (15% van het totaal);
  • er mag weer worden meegezongen;
  • ook het amen na de zegen wordt dus ook meegezongen;
  • De postcodeindeling wordt losgelaten.
  • We hoeven geen mondkapjes meer te dragen
U kunt zich aanmelden voor de diensten via: www.meevieren.nl/pauluskerkgouda
  • Anders dan in 2020 wordt nu gevraagd om iedereen vanaf 13 jaar aan te melden.
  • Medewerkers aan de dienst (ontvangstcommissie, koster, organist, leiding crèche en knd) hoeven zich niet aan te melden.
  • Medewerkers met een kind dienen hun kind wel aan te melden voor crèche en knd.  

Van harte uitgenodigd en we zien er naar uit!

Pauluskerk kerkdiensten te volgen via internet

Beeld en geluid

Alle diensten zullen te volgen zijn via een YouTube livestream (live geluid en beeld vanuit de kerk). Alle avonddiensten vervallen tot nader order.

Bekijk hier de Pauluskerk Kerkdienst Livestream en andere video’s.

Kerkomroep.nl

Ook kunt u de diensten beluisteren via kerkomroep.nl. Gezien de verwachte verhoogde benodigde capaciteit zal er mogelijk een limiet zijn op het aantal luisteraars. Meer informatie vindt u hier.

PKN Nederland

U vindt hier meer informatie van de landelijke kerk rondom het Corona-virus

Kindernevendienst

Kindernevendiensten is er volgens het normale rooster voor groepen 1 tot en met 6 van de basisschool en de eerste en laatste zondag van de maand voor de groepen 1 t/m 8.