Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 66 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Openbaring 1:12b,13a op zondagmorgen 19 september 2021 (startdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen met combo Breng ons samen van Sela stil gebed votum en groet             O openingstekst       ‘Gij al Gods bondgenoten ziet naar zijn toekomst uit.’ (Psalm 130:4, ber.) gedenken van hen die ons ontvallen zijn in de coronatijd      ouderling Els de Leede stak hierbij zeven kaarsjes aan, daarbij stond ook een lege […]

Preek over Psalm 25:14a op zondagavond 5 september 2021

door

orgelspel      welkom en mededelingen  aanvangslied          Psalm 62:1  stil gebed votum en groet  aanvangstekst ‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,                               van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal […]

Preek over Handelingen 16:6-15 op zondagmorgen 29 augustus 2021 (afsluiting VBW)

door

Welkom en afkondigingen  Zingen          Psalm 87:1,4 Stil gebed      Votum en groet Aanvangstekst (weektekst van de VBW)      (God zegt:) ‘Als je Mij roept, geef Ik antwoord.’ (Psalm 91:15, Bijbel in Gewone Taal) Zingen (met combo)         1) Hé, hallo, welkom op dit feest  2) We zullen opstaan Tien Geboden (op rijm)  Gebed        […]

Preek over ‘Wegwijs in het labyrint’ op zondagmorgen 22 augustus 2021

door

orgelspel  mededelingen  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt,                                     op U blijf ik hopen, elke dag weer.’ (Psalm 25:4,5) zingen           Psalm 25:2,4 lezing […]

Preek over Lukas 15:8-10 op zondagmorgen 18 juli 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen stil gebed  votum en groet aanvangstekst        (Jezus heeft gezegd:) ‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ (Lukas 19:10) zingen      Op Toonhoogte 358/Doop van Sela de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier gebed doopvragen kindermoment Als bewijs van de doop krijgen de vader en moeder altijd een doopkaart mee. […]

Preek over Psalm 62:2,6 op zondagavond 11 juli 2021

door

orgelspel      welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.’ (Klaagliederen 3:26; NBG-vertaling) zingen           Evangelische Liedbundel 297:1,3 Hier in uw heiligdom gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezingen        Psalm 62 en Matteüs 14:22,23 (Herziene Statenvertaling)  tekstlezing    ‘Zeker, mijn ziel […]

Preek over Jakobus 2:14-26 op zondagavond 4 juli 2021 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed votum en groet  aanvangstekst         ‘De HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.’ zingen                       Psalm 99:3,4 voortzetting Heilig Avondmaal   dankzegging             Romeinen 12:1-2 gebed schriftlezing              Jakobus 2:14-26  zingen                 Gezang 481:2,3  verkondiging Gemeente van Jezus Christus, […]

Preek over Jakobus 2:1 op zondagmorgen 4 juli 2021 (viering Heilig Avondmaal en overstap kinderen)

door

orgelspel      welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.’ (Romeinen 15:7) zingen           Psalm 87:1,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kinderen naar de kindernevendienst schriftlezing                        Jakobus 2:1-4  tekstlezing    ‘Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, […]

Hagenpreek tijdens de KerkWandeling ‘Ommetje, over wandelen met God’ op zondagmorgen 27 juni 2021

door

Startpunt bij de Pauluskerk mededelingen en plattegrond Station 1 Kennismaken en spel voor kinderen Station 2 Zingen met combo   Evangelische Liedbundel 184 Ik wandel in het licht met Jezus Station 3 Eigen voetstap tekenen mét inhoud Station 4 Schriftlezingen Genesis 5:21-24 en Kolossenzen 2:6-10   Station 5 Hagenpreek Thema: ‘Ommetje, wandelen met God’ Vanmorgen heb ik natuurlijk wel de […]

Preek over Glas 18 op zondagmiddag 20 juni 2021 (Goudse Glazendienst en Evensong in de Sint-Jan)

door

Canticles   Stanford in B-flat  Preces and Responses  Budding (‘Evensong Gouda’) Stilte – Orgelspel Voorganger en ambtsdragers komen binnen Welkom        door ouderling van dienst Hymn 243 NLB   O Heer mijn God, ook deze nacht   The preces O Lord, open thou our lips Psalm 138 Eerste lezing     Maleachi 3:19-24 Magnificat  Tweede lezing          […]