Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 184 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Efeze 5:18b-19 op zondagmorgen 19 mei 2024 (Pinkster- en belijdenisdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen           Lied 687 ‘Wij leven van de wind’    stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Alles wat adem heeft, loof de HEER.’ (Psalm 150:6) lied     Psalm 150 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  zingen (met combo)         Hemelhoog 617a ‘Tienduizend redenen’ kindermoment  Hé, wat heb ik meegenomen hier. Een bal. Een voetbal. […]

Preek over Efeze 5:3-14 op zondagmorgen 28 april 2024

door

welkom en mededelingen zingen           Psalm 27:1 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!’ stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Elke morgen schenkt de HEER nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw!’ (Klaagliederen 3:23) zingen                       Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ gebed van verootmoediging   (aansluitend bij lied) genadeverkondiging  uit […]

Preek over Efeze 4:17-5:2 op zondagmorgen 21 april 2024 (Meedenkdienst)

door

zingen           Psalm 150:1 ‘Loof God, loof Hem overal’ stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Want Gods liefde is zo groot, dat Hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. Nu kunnen wij altijd […]

Preek over Efeze 4:7-16 op zondagavond 14 april 2024

door

welkom en mededelingen  zingen             Psalm 33:7 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’ stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.’ (1 Korintiërs 15:57) zingen           Lied 645:1,2,6  gebed                         schriftlezing                        Efeze […]

Meditatie tijdens de Ontmoetingsochtend op 11 april 2024

door

Daar zit muziek in! lezen  1 Kronieken 25:1-8 en Openbaring 5:6-14 ‘Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past.’ Aldus de beginregels van het liedje Music van John Miles. Ik weet niet of u dat kent, maar het is nog steeds een geliefd […]

Preek over Efeze 4:1-6 op zondagmorgen 7 april 2024 (doopdienst)

door

orgelspel aanvangslied          Psalm 105:1 Loof God de Heer, en laat ons blijde  stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Hebben wij niet allemaal dezelfde Vader, heeft niet één en dezelfde God ons geschapen?’ (Malechi 2:10a) zingen           Psalm 105:3 God, die aan ons zich openbaarde de dopeling wordt binnengebracht  lezing doopformulier en gebed  beantwoorden van de […]

Preek over Johannes 20:1-10 op zondagmorgen 31 maart 2024 (Eerste Paasdag)

door

welkom en mededelingen  zingen           Lied 624 ‘Christus onze Heer verrees’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.’ (Psalm 145:1) zingen (met combo)  Hemelhoog 51 ‘Ik adem om voor U te zingen’ (Psalmen voor Nu 145) lezing van het gebod      Efeze […]

Preek over Marcus 15:33-39 op Goede Vrijdagavond 29 maart 2024

door

orgelspel  welkom en mededelingen  aanvangslied          Lied 575:1 ‘Jezus, leven van ons leven’ stil gebed votum en groet openingstekst         De apostel Paulus schrijft: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van […]

Meditatie bij een kruiswegstaatsie van Willem Hesseling tijdens de vesper in de Stille Week op 28 maart 2024

door

stil gebed (staande) votum en groet openingsverzen Voorganger: Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ Allen:             ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. zingen      Psalm 31:13,16 gebed  schriftlezing           […]

Meditatie bij een kruiswegstaatsie van Willem Hesseling tijdens de vesper in de Stille Week op 25 maart 2024 in de Oostpoort

door

stil gebed votum en groet openingsverzen Voorganger: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Allen: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. zingen           Psalm 31:1,2 gebed  schriftlezing           Marcus 15:1-15 overweging Wie een rooms-katholieke kerk binnenwandelt, zal ongetwijfeld aan de wanden een […]