Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 135 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Lucas 7:36-50 op zondagmorgen 19 maart 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 133:1,3 ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen’            stil gebed  votum en groet openingstekst ‘Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U.’ zingen  (lied van verootmoediging en schuldbelijdenis)         Hemelhoog 286 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ woord van […]

Preek over Marcus 9:24 op zondagmorgen 12 maart 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Lied 556:1,3 ‘Alles wat over ons geschreven is’          stil gebed votum en groet              openingstekst ‘Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze voorouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen […]

Preek over Spreuken 30:7-9 op woensdagavond 8 maart 2023 in een gezamenlijke dienst in de Oostpoort (biddag)

door

welkom en mededelingen  aanvangslied                      Psalm 65:1  stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.’ (Filippenzen 4:6) zingen           Hemelhoog 275 ‘Heer, ik kom tot U’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Spreuken 30:1-9 zingen           […]

Preek over Lukas 19:1-10 op zondagmorgen 19 februari 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 146:1 ‘Zing mijn ziel voor God uw Here’               stil gebed votum en groet openingstekst ‘In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.’ (Psalm 5:4) zingen (met combo)         Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ lezing […]

Preek over Exodus 12 op zondagavond 5 februari 2023 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  zingen           Psalm 33:1 ‘Komt nu met zang en roer de snaren’ stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Doe de oude desem (dat is gist) weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood, omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest […]

Preek over 1 Samuël 20 (David en Jonathan) op zondagmorgen 29 januari 2023 (Schoolkerkdienst)

door

Orgelspel  Welkom en afkondigingen  Zingen  Psalm 119:24 ‘Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand’ Stil gebed      Votum en groet Aanvangsteksten       ‘Een echte vriend blijft altijd een vriend.’ (Spreuken 17:17a, vertaling van Het Boek). ‘Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik zeg.’ (Johannes 15:14a, vertaling van Het Boek) Zingen          Psalm […]

Preek over Matteüs 9:9-13 op zondagmorgen 22 januari 2023

door

inleidend orgelspel           Chant du matin (Bluette) en Canzona op. 90 nr.11 van A. Guilmant (1837-1911)  welkom en mededelingen  HET VOORGERECHT zingen           Lied 283:1,2,5 ‘In de veelheid van geluiden’    stil gebed  votum en groet   openingstekst ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit […]

Preek over Glas 19 ‘De onthoofding van Johannes de Doper’ op zondagmiddag 15 januari 2023 (Goudse Glazendienst)

door

inleidend orgelspel           Musica pro Deo (orgel) ‘For all the Saints’ – Adriaan Cornelis Schuurman (1904-1998) welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 92: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 en 4 (allen)  stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik […]

Preek over Psalm 1:1,2 op zondagmorgen 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  zingen           Lied 513:1,4 ‘God heeft het eerste woord’ stil gebed votum en groet openingstekst ‘Gelukkig wie bij U, o God, hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.’ (Psalm 84:6) zingen      Psalm 84:3 lezing van het gebod        uit Romeinen 13 zingen      Psalm 84:6  gebed […]