Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 57 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Glas 18 op zondagmiddag 20 juni 2021 (Goudse Glazendienst en Evensong in de Sint-Jan)

door

Canticles   Stanford in B-flat  Preces and Responses  Budding (‘Evensong Gouda’) Stilte – Orgelspel Voorganger en ambtsdragers komen binnen Welkom        door ouderling van dienst Hymn 243 NLB   O Heer mijn God, ook deze nacht   The preces O Lord, open thou our lips Psalm 138 Eerste lezing     Maleachi 3:19-24 Magnificat  Tweede lezing          […]

Preek over Hebreeën 10:23 op zondagmorgen 6 juni 2021 (belijdenisdienst)

door

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet aanvangstekst        Jezus heeft gezegd: ‘Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Matteüs 10:32) lied     Op Toonhoogte 25 Mijn Toevlucht (Sela) gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Wie van jullie […]

Preek over Handelingen 6:8-15, 7:54-8:3 op zondagavond 30 mei 2021 (Zondag van de Vervolgde Kerk)

door

orgelspel welkom en mededelingen ouderling van dienst  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden.’ (2 Timoteüs 3:12) lied                       Psalm 31:11,12  gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing            Handelingen 6:8-15; 7:54-8:4 verkondiging Gemeente van […]

Preek over Openbaring 4:5b op zondagmorgen 23 mei 2021 (Pinksteren)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        Jezus heeft gezegd: ‘Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal Die over Mij getuigen.’ (Johannes 15:26) lied     Evangelische Liedbundel 152 Veni Sancte Spiritus […]

Preek over Johannes 14:18 op zondagmorgen 16 mei 2021

door

orgelspel  mededelingen  stil gebed  votum en groet  aanvangstekst        ‘Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.’ (Psalm 27:10) zingen           Psalm 146:1,5 (op de melodie van Joh. de Heer)  lezing van het gebod       uit 1 Thessalonicenzen 4 (1-12) gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kinderlied    Hemelhoog 426 ‘Ik ben […]

Preek over Psalm 44:24a op zondagmorgen 9 mei 2021

door

orgelspel  mededelingen stil gebed  votum en groet  openingstekst  ‘Met luider stem roep ik tot de HERE, Met luider stem smeek ik de HERE; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.’ (Psalm 142:2,3 NBG-vertaling) zingen           Psalm 121:1,2 lezing van Tien Woorden als smeking   zingen           Evangelische Liedbundel 308:1,3 […]

Preek over 1 Korintiërs 15:3,4 op zondagmorgen 18 april 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet Hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven.’ (Hosea 6:2) lied  Op Toonhoogte 358/Doop van Sela  de dopelingen worden binnengebracht lezing doopformulier gebed doopvragen kindermoment De kinderen die hier vaker in de kerk […]

Preek over Psalm 117 op zondagmorgen 11 april 2021

door

orgelspel  mededelingen stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja’ (Psalm 150:6) lied     Gezang 21:1,3 lezing van gebod  uit Matteüs 22:35-40 lied     Evangelische Liedbundel 315 U die mij geschapen heeft gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment    door Gerard en Janneke de Wit vanuit […]

Preek over Heidelbergse Catechismus zondag 16 ‘neergedaald ter helle’ op Goede Vrijdagavond 2 april 2021

door

orgelspel  stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood van het kruis.’ (Filippenzen 2:8) lied           Gezang 192  gebed om verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Matteüs 27:45-54 uitgangspunt voor de verkondiging    Heidelbergse Catechismus Zondag 16, vraag […]