Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 37 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Matteüs 5:17-20; 38-48 op zondagmorgen 24 januari 2021

door

welkom en mededelingen  stil gebed votum en groet  openingstekst ‘Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid.’ (Psalm 72:1-3) lied (van Nederland Zingt)    Psalm […]

Preek over Glas 16 ‘Jezus eerste prediking’ in de Goudse Glazendienst op zondagmiddag 17 januari 2021 in de Sint-Jan

door

Musica pro Deo (orgel):  ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ – Johann Sebastian Bach (1685-1750) Welkom en afkondigingen   Stil gebed Votum en groet       Lied     Gezang 166:3,4 Gebed om de verlichting met de Heilige Geest Gezongen Evangelielezing door cantorij (evangeliemotet) ‘Non habemus vinum’ a 6 – Stefano Bernardi (1577-1637) Schriftlezing 2                    Johannes 5:30-38 Introductie op […]

Preek over Matteüs 5:1-16 op zondagmorgen 10 januari 2021

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet    openingstekst   ‘Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de […]

Preek over Psalm 71:3a op 31 december 2020 (oudjaarsdienst)

door

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Zij – dat is Israël tijdens de woestijnreis – zij dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.’ (1 Korinthe 10:4b) zingen           Psalm 62:1,5 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing            Psalm […]

Preek over Johannes 1:5 op Eerste Kerstdagmorgen 2020

door

orgelspel  welkom en mededelingen stil gebed votum en groet aanvangstekst        Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12) digitale ontmoeting met gemeenteleden lied     Gezang 135 Hoor, de englen zingen de eer lezing van het gebod des […]

Preek over ‘Iconische Kerst’ tijdens de kerstavonddienst op 24 december 2020

door

welkom en mededelingen door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet aanvangstekst        Paulus schrijft in één van zijn brieven: ‘Beeld van God is Hij, eerstgeborene van heel de schepping.’ (Kolossenzen 1:15a) digitale ontmoeting met gemeenteleden lied      Wij trekken in een lange stoet    gebed schriftlezing            Lukas 2:1-20 lied     Stille nacht    […]

Preek over Johannes 3:29,30 op zondagmorgen 13 december 2020 (derde adventszondag)

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ (Filippenzen 4:4) lied     Gezang 125:1,4  O kom, o kom, Immanuël lezing gebod           vanuit Romeinen 12:9-21 gebed om verlichting met de Heilige Geest  lied    Evangelische Liedbundel 454:1,2 Jezus zegt, dat […]

Preek over 2 Petrus 3:1-15a op zondagavond 6 december 2020 (tweede adventszondag, voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.’  (Psalm 39:8) lied           Psalm 130:3,4 Ik heb mijn hoop gevestigd  voortzetting Heilig Avondmaal   lofprijzing                 Psalm 103:9 citeren    gebed om de verlichting met de Heilige Geest […]

Preek over Jesaja 40:10,11 op zondagmorgen 6 december 2020 (tweede adventszondag en viering heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  aansteken van adventskaarsen en gedichtje door Tom van der Schoot  stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, verschijnt.’ (Psalm 98:6) lied     Psalm 100:1,2,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Gisteren was het 5 december hè… Hebben […]

Preek over Prediker 12:1-8 op zondagmorgen 22 november 2020 (Eeuwigheidszondag)

door

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.’ (Openbaring 14:13) lied                             Gezang 290:1,2,4,6  geloofsbelijdenis    met de woorden van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus gebed om […]