Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 163 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Lucas 1:68 op zondagavond 3 december 2023 (1e advent, voortzetting + dankzegging heilig avondmaal)

door

zingen           Psalm 72:1 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft Zijn volk bezocht.’ (Lukas 7:16 Statenvertaling) zingen           Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’ voortzetting Heilig Avondmaal  lezen aan tafel        Jesaja 25:6-9 zingen aan tafel      Lied 871:1,4 ‘Jezus zal heersen […]

Preek over Lucas 1:18a op zondagmorgen 3 december 2023 (1e advent, viering Heilig Avondmaal)

door

zingen           Psalm 62:1  ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!’ (Jesaja 63:19b) zingen           Lied 441:1,2 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest        kinderen gaan naar de kindernevendienst   schriftlezing             Lukas […]

Preek over 1 Korintiërs 3:9b op zondagmorgen 19 november 2023 (jubileumdienst t.g.v. 60 jaar Pauluskerk)

door

orgelspel                              Ouverture uit oratorium Paulus – Felix Mendelssohn-Bartholdy  welkom en mededelingen  zingen                       Lied 280:1 allen 2 mannen 3 vrouwen 4 allen 5 vrouwen 6 mannen 7 allen ‘De vreugde voert ons naar dit huis stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Zo bent u (…) dus huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de […]

Preek over vriendschap op zondagmorgen 5 november 2023 (dienst in Gouwestein)

door

welkom en mededelingen  zingen           Zingen Psalm 122:1 uit de Oude Berijming ‘Ik ben verblijd wanneer men mij’ stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.’ (Psalm 25:14) zingen           Psalm 25:6,7 uit de Oude Berijming ‘Wie heeft lust de Heer te […]

Preek over Johannes 4:4-30 op zondagmorgen 29 oktober 2023 (dienst met en voor verstandelijk beperkten)

door

Welkom en mededelingen  Zingen          Psalm 87:1,4 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’  Stil gebed  Bemoediging  en groet Zingen          Hemelhoog 389 ‘Ben je groot of ben je klein’ Gebed Schriftlezing 1        Johannes 4:4-18 (uit Bijbel in Gewone Taal) door Katinka Zingen          Psalm 116:1 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ Schriftlezing 2   Johannes […]

Preek over Efeze 2:1-10 op zondagmorgen 8 oktober 2023

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 65:1,2 ‘De stilte zingt u toe, o Here’  stil gebed votum en groet zingen           Hemelhoog 420:1,2 ‘Heer, wijs mij uw weg’ lezing gebod           Galaten 5:13-26  zingen (met combo)                     Hemelhoog 420:3,4 ‘Heer, leer mij uw wil’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Ik wil jullie graag een verhaal […]

Preek over Efeze 1:15-23 op zondagavond 1 oktober 2023 (voortzetting/dankzegging heilig avondmaal)

door

zingen           Psalm 107:1 ‘Gods goedheid houdt ons staande’ stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ (1 Thessalonicenzen 5:18) zingen           Psalm 107:3,4 ‘Zij moeten God aanbidden’ voortzetting heilig avondmaal zingen  Lied 405:4 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’ gebed […]

Preek over Efeze 1:1-2 op zondagavond 24 september 2023

door

welkom en mededelingen  zingen           Psalm 72:1 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Zing voor de HEER een nieuw lied, Zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam, Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.’  (Psalm 96:1,2a) zingen           Lied 971 ‘Zing een […]