1 ste Paasdag; Op zondagmorgen gaat voor ds. C. van den Berg, Gouda.

Op Paasmorgen vieren we dat de Gekruisigde de Opgestane is. Hij leeft! We lezen het Paasevangelie uit Markus 16, waar die enorme sluitsteen voor Jezus’ graf is weggerold. ‘De steen is weg!’ is dan ook het veelzeggende thema. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Christiaan Ingelse en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6. Ook is er een kindercrèche voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie.

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Non-foodbank Gouda. De Non-foodbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De Non-foodbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. www.nonfoodbankgouda.nl, 06 – 18 52 76 96.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen