Op zondagmorgen gaat voor ds. C. van den Berg, Gouda.

Centraal staat dan Openbaring 13, het aangrijpende visioen over de twee beesten en het getal 666.

De organist is dhr. Kees van den End

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6. Ook is er een kindercrèche voor de allerkleinsten.

Er is Kameleon voor de kinderen met autisme. Wilt u graag een keer kennismaken hiermee? Graag even contact opnemen met carinabezemer@solcon.nl. 

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie.

De diaconale collecte is bestemd voor: Nes Ammim. Nes Ammim (‘banier van de volkeren’ – Jesaja 11:10) is een internationale christelijke werk- en leefgemeenschap in Israël en beoogt het gesprek en vertrouwen tussen joden en christenen te verbeteren. Deze dialoog is uitgebreid met ontmoetingen tussen inwoners van Israël met een uiteenlopende etnische en religieuze achtergrond. De leefgemeenschap wordt gerund door vrijwilligers uit Europa en medewerkers uit Israël. www.nesammim.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen