Deze ochtend gaat om 10 uur ds. C. van den Berg, Gouda voor. 

De organist is de heer Nico Roggeveen en is tevens een optreden van het combo.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1-8 en crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie.

De diaconale collecte is de Voorjaarszendingscollecte bestemd voor zending in Rwanda via KerkinActie en de kerk in Nepal via de GZB. Info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd en www.gzb.nl/voorjaarscollecte)

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Op woensdag 9 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid, is de diaconale collecte bestemd voor Plaatselijk diaconaal werk en de tweede collectie voor Pastoraat en Eredienst.

De hele maand Maart  zijn de opbrengsten voor het Werelddiaconaat, via de melkbussen, collecte
en de verschillende apps, bestemd voor het Rode Kruis giro 5125 voor hulp aan Oekraïne.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen