Op zondagavond gaat ds. G. Stougie, Pernis voor.

De organist is dhr. Jan de Wit.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie.

De diaconale collecte is bestemd voor Het Jeugddiaconaat. Het Jeugddiaconaat is er voor jongeren in diaconale nood, en wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit gebeurt door middel van acties in de Veertigdagentijd, vrijwilligersactiviteiten via Stichting Present, acties voor een goed doel, diaconale werkvakanties etc. https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/jeugddiaconaat

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is bestemd voor de Wijkkas van de wijkgemeente Pauluskerk.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL17INGB0005645211 t.n.v. wijkkas Wijkgemeente II.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.