In de middagdienst van 17 uur gaat onze wijkpredikant ds. C. van den Berg voor in de St. Janskerk voor een Goudse Glazendienst.

In deze Goudse Glazendienst staat het imposante glas 14 ‘De prediking van Johannes de Doper’ centraal. Via allerlei details zal Johannes’ profetische en radicale preek, in woord en beeld, dichterbij komen.  Gerben Budding bespeelt het orgel en er is een gelegenheidscantorij. Ook deze dienst is online. De stream is te volgen via het YouTube-kanaal van de Sint-Jansgemeente.

 

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor: Stichting Present Gouda. Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Een beweging op gang brengen in Gouda waarbij steeds meer generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen met elkaar worden verbonden.

Voor info: info@presentgouda.nl / Jeanet Overeem, T 06-44256510

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.