De voorganger is onze eigen predikant ds. C. van den Berg. De organist is de heer H. den Boer.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Interkerkelijk Noodfonds Gouda. Het Noodfonds verleent met kleine bedragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. De middelen van het Noodfonds komen van de ondersteunende kerkgemeenschappen en enkele particuliere fondsen.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.