Avonddienst met ds. D. Verboom uit Rijnsburg en de organist is de heer N. Roggeveen.

De collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda, Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

De collecte voor de Wijkkas heeft vorige week € 605 opgebracht. Dat was 50 % meer dan vorig jaar!