In deze avonddienst is de voorganger dhr. Reinier Kok uit Waddinxveen.

Er zijn bomen vol Zacheussen….en Jezus roept je naam. Ik heb je nodig.
De grote vraag is, wat doe je….blijf je toeschouwer of kom je uit de boom.
Wil je graag een ontmoeting met Jezus…….Weet je welkom! 

Collect in de avonddient

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer.